Priority: Low Carbon Cities and Regions
Interreg Central Europe Logo

V okviru projekta Store4HUC, je bilo razvito tako imenovano orodje Autarky Rate Tool. To, za uporabo enostavno spletno orodje, je na voljo vsem, ki razmišljajo o namestitvi rešitve za shranjevanje energije v kombinaciji z obnovljivimi viri energije. Z le nekaj številkami in kliki lahko dobite oceno
  • tehničnih
  • ekonomskih in
  • ekoloških
učinkov izbrane kombinacije in seveda stopnje avtarkije (samozadostnosti), kar je pokazatelj (ne) odvisnosti od javnega omrežja.

Če je stopnja samozadostnosti visoka, to pomeni, da ste sposobni sami pokriti večji del potreb po energiji. Ker je ekonomska perspektiva vedno bistveni dejavnik za vsako naložbeno odločitev, so prikazani tudi predvideni prihranki pri stroških energije in ocena amortizacijske dobe. Za oceno ekološkega vpliva se izračunajo prihranki CO₂ na podlagi nacionalne mešanice električne energije.

Drug pomemben del orodja je tako imenovani kontrolni seznam, ki ga lahko sami ustvarite v obliki dokumenta pdf. Ideja kontrolnega seznama je po eni strani zagotoviti možnost shranjevanja rezultatov izračuna, po drugi strani pa naj bi služil kot dodatno pojasnilo, kako pravilno interpretirati dobljene rezultate izračuna. Rezultati so splošno veljavni in ne izključno samo za zgodovinsko zaščitene zgradbe v mestnih središčih. Za tiste, ki načrtujete vključitev hranilnika energije v zgodovinskih mestnih središčih (HUC), je dodana še ena stran, ki vam nudi dodatne informacije in nasvete, povzete iz projekta Store4HUC.

Več informacij o uporabi orodja najdete v tem obrazložitvenem videoposnetku (Povezava do Youtube). Podrobne informacije o uporabljenih številkah v ozadju orodja (tarifne skupine; investicijski stroški; itd.), so na voljo v tem dokumentu: Povezava do dokumenta

Autarky Rate Tool

ZBIRANJE PODATKOV

Data Collection Section
TIP PROIZVODNE NAPRAVE
TIP
MAKSIMALNA ZMOGLJIVOST
kWp
USMERJENOSTSAMO ZA PV
NAKLONSAMO ZA PV
°
PARAMETRI HRANILNIKA
UPORABNA ZMOGLJIVOST HRANILNIKA
kWh
POLNILNA ZMOGLJIVOST
kW
ZNAČILNOSTI UPORABNIKA
PORABA
kWh/obdobje
TIP UPORABNIKA
Država
OBDOBJE VREDNOTENJA
v